Openingstijden

Kinderdagverblijf Kindercentrum Kidz! is van maandag t/m vrijdag in principe geopend van 7.30 uur tot 17.30 uur. U kunt ook gebruik maken van verlengde opvang van 6.30-7.30 en van 17.30-19.30 uur.

Tijdens de reguliere vakantieweken is Kindercentrum Kidz! de gehele dag geopend, met uitzondering van:

  • Kerst; kerstavond en oudjaarsdag sluiten we om 16:00
  • Nieuwjaarsdag
  • Koningsdag
  • Pasen
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren

De bovengenoemde dagen worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Met uitzondering van oudejaarsdag en kerstavond dan behouden wij het recht om soms ervoor te kiezen volledig te sluiten. Dit wordt dan tijdig gecommuniceerd met de ouders.

Wanneer uw kind door ziekte het Kinderdagverblijf niet kan bezoeken, wordt van u verwacht dat u dit vóór 8.00 uur aan de leiding bekend maakt. Als het kind door een andere ouder of verzorger wordt opgehaald dan op het inschrijfformulier is aangegeven, dient u dat ons per email op info@kindercentrumkidz.nl te laten weten.

Kinderen met de juiste kleding kunnen vrijuit spelen zonder zich zorgen te maken over het ‘vies worden’ en kunnen en willen dan ook graag langer buiten blijven spelen. Elk kind heeft zijn eigen kapstok en opbergruimte om de spullen goed te kunnen opbergen. Zorgt u a.u.b. voor gepaste buitenspeelkleding voor uw kind en laarzen.

Kidz! verzorgt het eten en drinken van de kinderen gedurende de dag behalve de warme maaltijd. Flesvoeding geven ouders mee.

Bij verjaardagen wordt prijs gesteld op gezonde traktaties.

Ouders zijn tijdens de opvanguren altijd telefonisch bereikbaar.

Communicatie

  • Bij Kidz! hechten we veel waarde aan open en eerlijke communicatie met ouders. Naast de dagelijkse, mondelinge overdracht tijdens het halen en brengen krijgt ieder kind tot 2 jaar een eigen schriftje. Hierin wordt dagelijks iets geschreven door de pedagogisch medewerker van de groep.
  • Bij Kidz! werken we met een kind volgsysteem. Van alle kinderen houden we een dossier bij. Hierin beschrijven we het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Om dit goed te kunnen beoordelen doen we gerichte observaties KIJK!
  • We nodigen ouders minimaal een keer per jaar uit voor een oudergesprek om onze bevindingen te bespreken. Uiteraard is het altijd mogelijk voor ouders om een extra gesprek aan te vragen.
  • Periodiek sturen we ouders een nieuwsbrief toe per e-mail.

Downloads en formulieren

Op ons kinderdagverblijf zijn de algemene voorwaarden voor Kinderopvang 2014 van toepassing.
Algemene voorwaarden Kinderopvang

Informatieboekje IJzendijke
Informatie Boekje IJzendijke

Informatieboekje Oostburg/Groede
Informatie Boekje Oostburg/Groede

Pedagogisch Beleidsplan Kindercentrum kidz
Pedagogisch Beleidsplan Kindercentrum kidz

Inschrijven
Inschrijfformulier Peuterspeelzaal Kindercentrum Kidz!

Inschrijfformulier kindercentrum Kidz!/ Groede

Inschrijfformulieren Kidz! IJzendijke

Reserveren
Reserveringsformulier Kindercentrum Kidz!

LRK nummer en inspectierapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peutergroeppen staan alle kinderdagverblijven en organisaties voor buitenschoolse opvang en peutergroeppen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Tevens kunt u hier de GGD inspectierapporten van Kidz! inzien.

 GGD rapporten Kidz

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staan. De Belastingdienst controleert dit.

De LRK nummers van Kindercentrum Kidz! zijn:

LRK KDV Kindercentrum Kidz! Oostburg 634889965
LRK BSO Kindercentrum Kidz! Oostburg 154915671
LRK BSO Kindercentrum Kidz! Groede (Meerstromenschool) 549388527
LRK KDV Kindercentrum Kidz! Yzendijke (’t Gabbertje) 863417942
LRK BSO Kindercentrum Kidz! Yzendijke (’t Gabbertje)  120736238

Oudercommissie

Dankzij de grote mate van betrokkenheid van ouders bij ons kinderdagverblijf heeft Kindercentrum Kidz! een enthousiaste en actieve oudercommissie deze helpt mee met activiteiten en denk ook mee over onze visie, activiteiten en beleidszaken. De oudercommissie is een klankbord voor Kidz!

Kinderopvang is mensenwerk en soms kan het zijn dat ouders ergens niet tevreden over zijn. Door feedback van de ouders kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Vaak is een onderling gesprek al genoeg om e.e.a. op te lossen. Als dat niet voldoende is kunnen ouders een klacht indienen dat kunnen ze dan schriftelijk doen t.a.v. van de houdster T. Vervaet. Zij zal zorgdragen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling.

De klachtenprocedure ligt ter inzage bij Kidz! en kan op aanvraag ten alle tijden worden toegestuurd.  Biedt de interne klachtenprocedure geen oplossing dan kan de ouder gebruik maken van de geschillencommissie. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie.

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/onderwerpen/overzicht/kinderopvang/

Klachtenbehandeling.procedure kindercentrumKidz

Ouder login

Bij kindercentrum Kidz! starten we met een volledig digitaal reserveringsysteem. U kunt dan middels een eigen toegang uw gegevens beheren en reserveringen regelen.